• Ian Taryan
  • Ian
  • IT Support
  • January 10, 1981

Semoga aku menjadi pohon yang ditebang kemudian digunakan. - Abu Bakar R.A