• Solichun
  • Uun
  • Penyiar
  • October 12, 1955

Uriping manungsa bebasan mung mampir ngombe. Budayananing manungsa tan bisa mbedhah kuthaning pasthi. - Pepatah Jawa